• قیمت لوله جدار چاه

قیمت لوله جدار چاه

1400/03/09

ردیفسایزضخامتوزنقیمت ( ریال )
1839824/500/000
210416040/000/000
310520049/500/000
410624060/900/000
512524060/900/000
612628270/200/000
7145261تماس بگیرید
8146309تماس بگیرید
9165235تماس بگیرید
10184/8403تماس بگیرید